Skilmálar og skilyrði

Kjarninn miðlar ehf.
Laugavegi 3
101 Reykjavík
Kt: 690413-0190
Tölvupóstur: takk@kjarninn.is
Sími: 551-0708

Styrkir til Kjarnans eru að jafnaði gjaldfærðir sama dag og þeir eru skráðir á vefinn og síðan gjaldfærðir mánaðarlega eftir það.

Hægt er að nota bæði debit- og kreditkort. Þeir sem ekki vilja nota kort get valið að fá greiðsluseðil í heimabanka, en þá þarf að senda okkur kennitölu og upphæð styrks í pósti á takk@kjarninn.is

Uppsögn

Hægt er að segja upp hvenær sem er með því að senda póst á takk@kjarninn.is

Trúnaður

Fjáröflun Kjarnans á netinu er rekin í gegnum greiðslukerfið Sales Cloud sem rekið er af Proton ehf. Kerfið er vottað af Greiðsluveitunni og er Kjarninn með samning við Proton ehf. um meðhöndlun trúnaðargagna. Upplýsingar um styrkveitendur og kortaupplýsingar þeirra eru vistaðar í öruggu umhverfi hjá Borgun og SalesCloud vistar aðeins takmarkaðar kortaupplýsingar.

Kjarninn heitir styrktaraðilum fullum trúnaði um allar upplýsingar sem þeir gefa upp í tengslum við styrkinn. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila.

Lög og varnarþing

Skilmálar þessir eru í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna þeirra skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Telji einhver að villa hafi orðið við innskráningu er beðið um að hafa samband í síma 551 0708 eða í netfangið takk@kjarninn.is við munum reyna að leiðrétta villuna svo fljótt sem verða má.