Morgunpósturinn

Helstu tíðindi dagsins rata beint í pósthólfið þitt

Skráning á póstlista

Reitir merktir * verður fylla

Algengar spurningar

Athugasemdir og fyrirspurnir berist til kjarninn@kjarninn.is

Hvað?

Kjarninn sendir tölvupóst daglega þar sem helstu fréttir dagsins eru tíundaðir, bæði af innlendum og erlendum vettvangi.

Fyrir hverja?

Morgunpósturinn er fyrir alla sem hafa áhuga á fréttum og þjóðfélagsumræðu. Pósturinn berst alla morgna svo hægt er að kynna sér málin með morgunkaffinu.

Hvernig?

Einfalt er að fylla inn reitina hér að ofan og smella á „Senda skráningu“. Þá ætti þér að berast tölvupóstur þar sem þú þarft að staðfesta skráninguna. Þá ætti þér að berast skeyti alla morgna.

Hvers vegna birtst pósturinn ekki í innhólfinu?

Þeir sem skoða póstinn sinn á gmail.com gætu þurft að leita að póstinum undir „Promotions“ en ekki í innhólfinu. Google flokkar fjöldapósta sérstaklega sem auglýsingar. Einfalt er að draga póstinn yfir í rétt hólf til að breyta flokkuninni.